Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) หากทุกท่านต้องการสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการกับเว็บ ufabetwallm7.com ทุกท่านต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนใช้บริการกับทางเว็บ ufabetwallm7.com เพราะกฎต่าง ๆ ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย หากท่านละเมิดหรือทำผิดกฎแม้แต่ข้อเดียว ท่านจะถูกดำเนินการทางกฎหมายทันที ดังนั้นทุกท่านจึงต้องยินยอมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Terms and Conditions

กฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้งาน : การสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabetwallm7.com ทุกท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป หากท่านใดให้ข้อมูลเท็จหรือปลอมแปลงเอกสารต่าง ๆ ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัครสมาชิกของทุกท่าน หากท่านไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อนี้
  2. ข้อมูลส่วนตัว : ทางเราจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลของทุกท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ufabetwallm7.com ซึ่งเราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านกับบุคคลที่สาม หากเรายังไม่ได้รับความยินยอมจากทุกท่าน
  3. การใช้งานกับเว็บ ufabetwallm7.com : ทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ทางเรากำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น การทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งฝากเงินและถอนเงิน หรือ การวางเดิมพัน ทุกท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ และ ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ : ทางเว็บไซต์ ufabetwallm7.com จะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการกับเว็บ ufabetwallm7.com ทางเรามีข้อจำกัดในความรับผิดชอบของเว็บ ufabetwallm7.com ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการกับเว็บของเราเช่นเดียวกัน
  5. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์ ufabetwallm7.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ทุกช่วงเวลา โดยทางเราไม่ต้องแจ้งให้กับทุกท่านทราบล่วงหน้า
  6. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabetwallm7.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ufabetwallm7.com และทุกท่านไม่สามารถคัดลอกหรือนำไปเผยแพร่ได้ หากท่านยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์ ufabetwallm7.com
  7. การติดต่อ : หากทุกท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเข้าใช้งานกับเว็บ ufabetwallm7.com ทุกท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง contact@ufabetwallm7.com
  8. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเข้าใช้บริการกับเว็บ ufabetwallm7.com จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมาย
  9. การละเมิดข้อตกลง : หากท่านละเมิดข้อตกลงภายในเว็บ ufabetwallm7.com แม้แต่ข้อเดียว ทางเราจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
  10. การยกเลิกสมาชิก : ทางเว็บไซต์ ufabetwallm7.com จะยกเลิกสถานะสมาชิกของทุกท่านทันที หากท่านละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเรากำหนดไว้

***การเข้าใช้บริการกับเว็บ ufabetwallm7.com ถือเป็นการยอมรับกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ทุกข้อ***