Copyright protection within the website

Copyright protection within the website (การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์)

Copyright protection within the website (การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์) เนื้อหาที่ถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ufabetwallm7.com ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อความ, กราฟิก, รูปภาพ, โลโก้ และคู่มือการใช้งาน ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางผู้ให้บริการทั้งหมด และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ทางผู้ให้บริการ ufabetwallm7.com ไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำการคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, ดัดแปลง หรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในทางการค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากทางผู้ให้บริการเท่านั้น และทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมทั้งจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุดกับผู้ที่ละเมิด

หากพบว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราและโปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกละเมิด, URL ที่เนื้อหาถูกละเมิดอยู่, และข้อมูลติดต่อของผู้ที่แจ้งข้อมูล หลังจากที่เราได้รับข้อมูลแล้ว ทางผู้ให้บริการจะทำการตรวจสอบและดำเนินการที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด การติดต่อและแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetwallm7.com

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2020 โดยทางผู้ให้บริการอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขตามความเหมาะสม ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง หากท่านใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการปรับปรุงนโยบายนี้ จะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมด และทางผู้ให้บริการ ufabetwallm7.com ขอขอบคุณที่ใช้บริการและมีความมั่นใจในเว็บไซต์ของเรา